End of Season Sale - Zaoszczędź do 60% na wybranych produtkach -- days --:--:-- KUP TERAZ

Zwrot


1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania.

2.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: Konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

3.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta i dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez Sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta.

4.
Konsument może bezpłatnie dokonać zwrotu zakupionego produktu w Punkcie Odbioru, nadając paczkę : >> TUTAJ <<

W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ( firma, instytucja itp ) koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient

5.
zakupiony towar w celu jego zwrotu należy odesłać :
- w opakowaniu fabrycznym
- wraz z Oświadczeniem o odstąpieniu ..... ( tzw. Formularz zawrotu )

6.
Sprzedawca dokonuje zwrotu Kupującemu w formie przelewu bankowego, na wskazany nr rachunku bankowego w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży ( tzw. Formularz zwrotu ).

7.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces zwrotu :
a) musimy otrzymać zwracany towar,
b) gdy otrzymamy paczkę oraz zostanie ona wpisana do naszego systemu,
wiadomością SMS poinformujemy Państwa o tym,
c) sprawdzić czy zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania,
d) wystawić dokumenty dot. zwrotu zgodnie z obowiązującym prawem,
e) wykonać przelew kwoty na podstawie zgromadzonej dokumentacji
zazwyczaj trwa to do 10 - 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez nas zwrotu;

Uwaga : do Formularza Zwrotu należy wpisać numer dowodu zakupu / Paragonu lub Faktury VAT /
- Kupujący nie ma obowiązku odsyłania dowodu zakupu wraz ze zwracanym produktem

adres na który należy odesłać zwracany produkt to Punkt Obsługi klientów:
11Teamsports
ul. Gnieźnieńska 47
62-100 Wągrowiec
tel. : 67 22222 67

8.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Paragon Imienny - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki ze zwracanym przedmiotem wraz z Formularzem Zwrotu
do momentu wykonania przelewu za zwracany towar to około 5-7 dni roboczych;

b)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani zwracanego produktu wraz z Formularzem Zwrotu jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Zwrotu adres e-mail w celu POTWIERDZENIA
JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT dokonujemy zwrotu kwoty na wskazany w Formularzu Zwrotu rachunek bankowy.


FORMULARZ ZWROTU
ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - wzór : >> TUTAJ <<