End of Season Sale - Zaoszczędź do 60% na wybranych produtkach -- days --:--:-- KUP TERAZ
Reklamacje

Reklamacje

14. 1. 2022 4 min. czytanie

Reklamacje


1.
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2.
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

3.
wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

4.
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

5.
Produktu, w którym została stwierdzona wada, Sprzedawca wymienieni na dokładnie ten sam nowy produkt lub dokona zwrotu kwoty zapłaty.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany nowego produktu, otrzymanego w ramach reklamacji.

6.
Konsument może bezpłatnie dokonać zwrotu wadliwego produktu w Punkcie Odbioru, nadając paczkę : >> TUTAJ <<

W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ( firma, instytucja itp ) koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.


7.
Kupujący odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /;
w FORMULARZU REKLAMACYJNYM wpisuje jedynie numer : zamówienia, Paragonu lub Faktura VAT,
Kupujący nie odsyła dowodu zakupu wraz z reklamowanym produktem;

adres na który należy odesłać reklamowany produkt to Punkt Obsługi klientów:
11Teamsports
ul. Gnieźnieńska 47
62-100 Wągrowiec
tel. : 67 22222 67

 

8.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces reklamacyjny :
a) musimy otrzymać reklamowany produkt;
b) gdy otrzymamy paczkę oraz zostanie ona wpisana do naszego systemu,
wiadomością SMS poinformujemy Państwa o tym;
c) musimy ustalić przyczynę wady lub uszkodzenia;
d) wydać na podstawie zebranych dokumentów decyzję;
e) ustosunkować się do żądań zgłaszającego reklamację;
f) przygotować dokumenty korygujące zakup produktu - reklamacja uznana;
g) wykonać przelew lub odesłać wymieniony produkt / produkt
trwa to ok 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez nas reklamacji ;

9.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Paragon Imienny - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki z reklamowanym produktem do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego to około 5 - 7 dni roboczych;
w przypadku uznania reklamacji za zasadną, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wadliwy produkt jest natychmiast wymieniany na produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym
b)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani reklamowanego produktu wraz z Formularzem Reklamacyjnym oraz po uznaniu reklamacji za zasadną, jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Reklamacyjnym adres e-mail w celu POTWIERDZENIA JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT natychmiast wymieniamy produkt wadliwy na ten sam produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - wzór : >> TUTAJ <<